รายชื่อร้านสาขา

ท่าอากาศยานชินชิโตเซะซุซุรัน

ที่อยู่

758 -134, บิบิ, ชิโตเซะ

หมายเลขโทรศัพท์

0123-24-0100
0120-511361(โทรฟรี)

เวลาเปิดทำการ

【4/1~10/31】 8:00 ~ 22:00
【11/1~3/31】 8:00 ~ 20:00
เปิดตลอดทั้งปี

เคาน์เตอร์ขาออกด้านทิศเหนือของสถานีซัปโปโร

ที่อยู่

4-11-1, คิตะ8โจนิชิ, คิตะคุ, เมืองซัปโปโร เคโอพรีเลียโฮเทลซัปโปโร B1F

หมายเลขโทรศัพท์

011-707-0100

เวลาเปิดทำการ

【7/1~8/31】8:00 ~ 17:00
【9/1~6/31】8 : 00 ~ 14 : 00
เปิดตลอดทั้งปี

ประตูทิศใต้สถานีซัปโปโร

ที่อยู่

7 โจเมะ, คิตะ5โจนิชิ, จูโอคุ, เมืองซัปโปโร โรงแรมเคโอพลาซ่าซัปโปโร 1F

หมายเลขโทรศัพท์

011-210-0100
0120-511381 (โทรฟรี)

เวลาเปิดทำการ

[4/1 – 12/30] 8:00 – 20:00
[12/31 – 1/3] 8:00 – 16:00
[1/4 – 3/31] 8:00 – 19:00

หน้าสถานีรถไฟใต้ดินซุซุกิโนะ

ที่อยู่

2-2, มินามิ5โจนิชิ, จูโอคุ, เมืองซัปโปโร
อาคารไซเบอร์ซิตี้ 1F (หันหน้าไปทางทิศใต้ด้านหลังของอาคาร)

หมายเลขโทรศัพท์

011-513-0100

เวลาเปิดทำการ

[4/1 – 10/31] 8:00 – 20:00
[11/1 – 12/30] 8:00 – 19:00
[12/31] 8:00 – 16:00
[1/1 – 1/3] ปิดตลอดทั้งวัน
[1/4 – 3/31] 8:00 – 19:00

ซุซุกิโนะมินามิ9โจ

ที่อยู่

7-1037-9, มินามิ8โจนิชิ, จูโอคุ, เมืองซัปโปโร

หมายเลขโทรศัพท์

011-512-0100

เวลาเปิดทำการ

[4/1 – 10/31] 8:00 – 20:00
[11/1 – 12/30] 8:00 – 19:00
[12/31] 8:00 – 16:00
[1/1 – 1/3] ปิดตลอดทั้งวัน
[1/4 – 3/31] 8:00 – 19:00

ที่ทำการเขตโตโยฮิระถนนฮิซึยิงาโอะกะ

ที่อยู่

13-2-47, ฮิรางิชิ7โจ, โตโยฮิระคุ, เมืองซัปโปโร

หมายเลขโทรศัพท์

011-825-0100

เวลาเปิดทำการ

[4/1 – 10/31] 8:00 – 19:00
[11/1 – 12/30] 8:00 – 18:00
[12/31] 8:00 – 16:00
[1/1 – 1/3] ปิดตลอดทั้งวัน
[1/4 – 3/31] 8:00 – 18:00

ร้านสาขาท่าอากาศยานซัปโปโรโอกะดามะ

ที่อยู่

22-7-12, คิตะ37โจฮิงาชิ, ฮิงาชิคุ, เมืองซัปโปโร

หมายเลขโทรศัพท์

011-777-1000

เวลาเปิดทำการ

[4/1 – 10/31] 8:00 – 20:00
[11/1 – 12/30] 8:00 – 19:00
[12/31] 8:00 – 16:00
[1/1 – 1/3] ปิดตลอดทั้งวัน
[1/4 – 3/31] 8:00 – 19:00

ศูนย์กระจายสินค้าโอยาจิอะซึเบซึ

ที่อยู่

1-11-33, อะซึเบซึจูโอ3โจ, อะซึเบซึคุ, เมืองซัปโปโร

หมายเลขโทรศัพท์

011-555-0100

เวลาเปิดทำการ

[4/1 – 10/31] 8:00 – 19:00
[11/1 – 12/30] 8:00 – 18:00
[12/31] 8:00 – 16:00
[1/1 – 1/3] ปิดตลอดทั้งวัน
[1/4 – 3/31] 8:00 – 18:00

ชินโคโตะนิ

ที่อยู่

1-1-38, ชินโคโตะนิ4โจ, คิตะคุ, เมืองซัปโปโร

หมายเลขโทรศัพท์

011-726-0100

เวลาเปิดทำการ

[ตลอดปี] 9:00 – 18:00
[12/31] 9:00 – 16:00
[1/1 – 1/3] ปิดตลอดทั้งวัน

นิชิมาจิ

ที่อยู่

14-1-6, นิชิมาจิคิตะ, นิชิคุ, เมืองซัปโปโร

หมายเลขโทรศัพท์

011-663-0100

เวลาเปิดทำการ

[ตลอดปี] 9:00 – 18:00
[12/31] 9:00 – 16:00
[1/1 – 1/3] ปิดตลอดทั้งวัน

สถานีโอตารุอินะโฮะ2โจเมะ

ที่อยู่

2-22-1, อินาโฮะ, เมืองโอตารุ
อาคารศูนย์เศรษฐกิจโอตารุ ชั้น B1F

หมายเลขโทรศัพท์

0134-29-0100

เวลาเปิดทำการ

[4/1 – 10/31] 8:00 – 20:00
[11/1 – 12/30] 8:00 – 18:00
[12/31] 8:00 – 16:00
[1/1 – 1/3] ปิดตลอดทั้งวัน
[1/4 – 3/31] 8:00 – 18:00

นิเซโกะคุตจัง

ที่อยู่

2 โจเมะ, คุตจังโจคิตะ1โจนิชิ, อะบุตะกุน
ในมาจิโนะเอคิพูรัตโตะ

หมายเลขโทรศัพท์

0136-25-1010

เวลาเปิดทำการ

[ตลอดปี] 9:00 – 18:00
[12/31] 9:00 – 16:00
[1/1 – 1/3] ปิดตลอดทั้งวัน

อิวะมิซาวะ (ตะวันตก)

ที่อยู่

11-1-1, 6โจนิชิ, เมืองอิวะมิซาวะ

หมายเลขโทรศัพท์

0126-24-7711

เวลาเปิดทำการ

[ตลอดปี] 8:00 – 18:00
[12/31] 8:00 – 16:00
[1/1 – 1/3] ปิดตลอดทั้งวัน
[8/11 – 8/15] ปิดตลอดทั้งวัน

โซราจิ

ที่อยู่

5-1-9, โซราจิบุโตะนิชิ1โจ, เมืองซุนากาวะ

หมายเลขโทรศัพท์

0125-56-2100

เวลาเปิดทำการ

[ตลอดปี] 8:00 – 18:00
[12/31] 8:00 – 16:00
[1/1 – 1/3] ปิดตลอดทั้งวัน
[8/11 – 8/15] ปิดตลอดทั้งวัน

ประตูทิศใต้สถานีโทมาโคไม

ที่อยู่

5-2-9, โอโมเตะมาจิ, เมืองโทมาโคไม

หมายเลขโทรศัพท์

0144-36-0100

เวลาเปิดทำการ

[4/1 – 10/31] 8:00 – 19:00
[11/1 – 12/30] 8:00 – 18:00
[12/31] 8:00 – 16:00
[1/1 – 1/3] ปิดตลอดทั้งวัน
[1/4 – 3/31] 8:00 – 18:00

มูโรรัน (เหนือ)

ที่อยู่

2-18-1, นาคาจิมะโจ, เมืองมูโรรัน

หมายเลขโทรศัพท์

0143-46-2625

เวลาเปิดทำการ

[1/4 – 12/30] 8:00 – 18:00
[12/31] 8:00 – 16:00
[1/1 – 1/3] ปิดตลอดทั้งวัน